Zapraszamy do współpracy:

wytwórnie
dystrybucje
ziny i magazyny
organizatorów koncertów

Patronat medialny nad "Widmokręgiem"

"Widmokrąg" można nabyć na CD i MC kontaktując się z nami za pomocą poczty elektronicznej
lub śląc 15 złych (CD), 8 złych (MC)pod adresy:

DanielŚwieca
Błońska 17
05-084 Leszno
lein@poczta.onet.pl
Krzysztof Oloś
Polna 20
05-084 Leszno
siolo@poczta.onet.pl